logotype
image1 image2 image3 image4 image5
Program Bacelor PDF Cetak emel

Syarat AM Universiti (untuk semua program)

 1. Lulus SPM/setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia kertas Julai,
  dan
 2. Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET)
  dan
 3. Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian AM dan dua (2) mata pelajaran lain
  atau
 4. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00
  atau
 5. memiliki kelulusan Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA. [Bagi calon IPTS, Diploma yang dimiliki mestilah mendapat pengesahan akreditasi daripada MQA (Agensi Kelayakan Malaysia)]

 

Syarat khas program
(syarat tambahan selain
syarat AM Universiti bagi program berkaitan)
BACELOR SAINS
(PEMBANGUNAN
SUMBER MANUSIA)
BSHRD
BACELOR SAINS
(PEMBANGUNAN
MANUSIA)
BSPM
BACELOR
KOMUNIKASI
BCOMM
BACELOR SASTERA
(BAHASA &
LINGUISTIK
MELAYU)
BABM
BACELOR
SASTERA
(BAHASA INGGERIS)
BABE

BACELOR
PENDIDIKAN
(PENGAJARAN
BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA
KEDUA)
BPTESL

Keperluan Khas
MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4)
Keperluan Khas
peringkat SPM
Mendapat kepujian
dalam
 • Matematik/Matematik
  Tambahan dan satu (1) daripada berikut;
 • Fizik,kimia, Biologi atau
  Sains
Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris mendapat kepujian 4B dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris Mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik
Lepasan STPM

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) daripada berikut ;

 • Biologi,Kimia,Fizik,Matematik,
  Ekonomi,Perakaunan,Geografi,Sejarah,
  atau Pengajian Perniagaan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Tidak ditawarkan kepada calon lepasan STPM atau Matrikulasi

Lepasan Matrikulasi KPM/ASASI SAINS UM/ASASI UiTM Tidak ditawarkan kepada calon lepasan Matrikulasi
Lepasan Diploma/Setaraf Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM.


Memiliki Diploma/Sijil Perguruan Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia (KPM) dalam bidang yang sesuai dan diiktiraf oleh Senat UPM memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM. Memiliki Diploma/Sijil Perguruan Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia (KPM) dan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. serta
Lulus temuduga dan ujian bertulis yang telah ditetapkan