Cara Pembayaran Bagi Semakan Gred Dan Semakan Gagal Diberhentikan Print
Thursday, 07 April 2011 07:18

Pembayaran perlu di buat melalui atau menggunakan:

1-Deposit tunai di CIMB Bank melalui akaun no : 12150011394059 UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD.

2-Bank deraf/kiriman wang atas nama UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD. dan dihantar bersama maklumat pembayaran ke :

 

Unit Rekod

Pusat Pendidikan Luar

Universiti Putra Malaysia

43400 UPM Serdang Selangor

 

 

*Slip pembayaran perlu disertakan bersama Borang Semakan.

*Sila ambil makluman bahawa kemudahan pembayaran secara tunai tidak disediakan.

*Kaedah bayaran yang lain sedang diusahakan untuk kemudahan pelajar.