Tempoh Pendaftaran Kursus Dilanjutkan Print
Monday, 11 July 2011 06:51

Pendaftaran kursus secara online akan dilanjutkan sehingga 27 Jun 2011. Sehubungan dengan itu, pelajar diminta untuk mendaftar dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sebarang pendaftaran selepas tarikh tersebut akan dikenakan denda sebanyak RM50 per kursus bagi pelajar bacelor dan RM100 per perdaftaran bagi pelajar Master.